ELS TOPÒNIMS - Maquetació i disseny del llibre sobre Sant Cugat Sesgarrigues, Penedès

Amb aquest llibre de topònims s'ha reescrit una part de la història local de Sant Cugat Sesgarrigues perquè no es perdi.

A la publicació s'han inclòs:

  • Records.
  • Coneixement.
  • Cultura.

Com a resultat d'aquests tres conceptes va sorgir la imatge i la maquetació del llibre de topònims.

Els Toponims Sant Cugat Sesgarrigues Disculpi Studio Angels Pinyol Llibres Books Design Disseny Graifc - ELS TOPÒNIMS - Maquetació i disseny del llibre sobre Sant Cugat Sesgarrigues, Penedès