THE INVISIBLE MAN - Disseny i maquetació llibre interactiu

Aquest és un projecte que vaig fer pel màster en Llibres Digitals.

  • Adaptació d'un llibre de paper en format digital.
  • Llegible en diferents suports tecnològics.
  • L'obra escollida: The Invisible Man.
strangeman angelspinyol - THE INVISIBLE MAN - Disseny i maquetació llibre interactiu
the hunter hunted - THE INVISIBLE MAN - Disseny i maquetació llibre interactiu
cat the invisible man disseny grafic penedes llibre - THE INVISIBLE MAN - Disseny i maquetació llibre interactiu