APUNTS I FUNDACIÓ JOIA - Il·lustracions i animacions

Apunts està format per un equip de més de 80 persones professionals, de les quals, més del 80% són persones amb Certificat de Discapacitat per trastorns de salut mental.

Aquest projecte ha estat fet a Disculpi Studio.