MARC MIR, MEMÒRIA D'UNA VIDA. Disseny Editorial

Totes les incògnites que apareixen quan s’analitza la figura de Marc Mir fan que no ens hàgim plantejat aquest llibre com una biografia, perquè hi ha massa caps per lligar en la seva trajectòria vital!

angels pinyol disseny editorial sant sadurni anoia marc mir  - MARC MIR, MEMÒRIA D'UNA VIDA. Disseny Editorial
angels pinyol disseny editorial sant sadurni anoia marc mir  - MARC MIR, MEMÒRIA D'UNA VIDA. Disseny Editorial
angels pinyol disseny editorial sant sadurni anoia marc mir - MARC MIR, MEMÒRIA D'UNA VIDA. Disseny Editorial
angels pinyol disseny editorial sant sadurni anoia marc mir diputat - MARC MIR, MEMÒRIA D'UNA VIDA. Disseny Editorial
angels pinyol disseny editorial sant sadurni anoia marc mir diputat penedes - MARC MIR, MEMÒRIA D'UNA VIDA. Disseny Editorial
Autors:
Antoni Romeu i Alemany
Carme Ballesta i Senabre
Ramon Rovira i Tobella
Fotografia:
Tona Romeu i Alemany
Correcció textos:
Anna Amat Altés
Disseny:
Àngels Pinyol Escala
Impressió:
Gràfiques del Foix S.L.
Edita:
Ajuntament Sant Sadurní d’Anoia