IL·LUSTRACIONS

Il·lustracions dels vermuts, berenars, menjars i festes per potenciar la cultura catalana.