GEMMA MATEU - Disseny Identitat Nutrició i Dietètica

Des d’un punt de vista clínic, la nutrició té un paper important en la prevenció i tractament de malalties degudes a deficiències o alteracions del metabolisme dels nutrients. La Dietètica intervé en l’elaboració de dietes que compleixin la finalitat de satisfer les necessitats d’energia i nutrients. Aquest projecte ha estat realitzat a Disculpi Studio.

gemma mateu disseny vilafranca angels pinyol disculpi studio - GEMMA MATEU - Disseny Identitat Nutrició i Dietètica
gemma mateu disseny vilafranca angels pinyol disculpi studio watermelon pattern fruites - GEMMA MATEU - Disseny Identitat Nutrició i Dietètica
gemma mateu disseny vilafranca angels pinyol disculpi studio  - GEMMA MATEU - Disseny Identitat Nutrició i Dietètica
gemma mateu disseny vilafranca angels pinyol disculpi studio watermelon pattern  - GEMMA MATEU - Disseny Identitat Nutrició i Dietètica