DESPRÉS DE L'E.S.O... QUÈ? - Disseny Campanya Publicitària

Angels Pinyol Disculpi Studio Disseny Grafic Vilafranca Despres de ESO

Disseny de la campanya: Després de l’E.S.O... Què?, organitzada pel servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (SIAJ), en el marc del Programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Ensenyament (PIDCES).

Angels Pinyol Disculpi Studio Disseny Grafic Vilafranca Despres de ESO