APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia


Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 001 11.32.53 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia
Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 002 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia
Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 003 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia
Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 004 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia
Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 005 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia
Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 006 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia
Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 01 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia
Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 04 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia
Apunts StoryBoard Disculpi Studio Motion Graphic Design Vilafranca Penedes Angels Pinyol Carla Elias 05 - APUNTS - Vídeo dels serveis de la companyia

Apunts ofereix serveis d’arts gràfiques i missatgeria a través de la seva cadena de valor social i sota els paràmetres de la Responsabilitat Social Corporativa: servei de Creativitat i Disseny, Impressió digital i offset, Marxandatge sostenible, Gran format, Post-impressió i Missatgeria i Logística. Disseny gràfic a càrrec de Disculpi Studio.

  • Vídeo que pretén comunicar els serveis de l'empresa.
  • Empatitzar amb l'usuari.
  • Responsabilitat.